NENS JOVES ADULTS CURSOS ESTIU EMPRESES CLASSES SKYPE AULES VIRTUALS AMPA ALTRES IDIOMES
PLAYGROUP 3-5 KIDS 6-10
KIDS 3-5:
Nens 3-4Nens 3-4Nens 3-4

Per què començar a aprendre anglès des de tan petitons?
 
Perquè és l’edat idònia per aprendre llengües. Els petarrells de la casa són com a esponges que tot ho absorbeixen: vocabulari i expressions, com també una perfecta pronunciació. Espleteu, doncs, la gran ocasió que la natura ofereix als vostres petitons i apunteu-los al nostre playgroup d’infantons.

Els objectius:

Principis bàsics del nostre mètode en tot el cicle Playgroup:

- Creem un ambient encoratjador i acollidor.

- Parlem tan sols l’anglès dins l’aula.

- Basem les classes sobre la comprensió i la producció oral, com també sobre la participació interactiva.

- Estimulem els vostres joves a fer preguntes en anglès i a respondre a les preguntes sempre en anglès.

- Hi ha varietat en l’ensenyament.

La nostra metodologia:

La nostra metodologia segueix un esquema lògic comparable a aquell que els petitons de la casa instintivament recorren en l’adquisició de llur llengua primera, un procés que s’esdevé sense que se n’adonin i sense gens d’esforç. A HELLO els vostres infantons aprenen a través de  jocs i cançons. També ho fan a través de la plàstica i el teatre. És per aquesta raó que aprendre anglès a HELLO els resulta agradable i divertit. 

L’èxit de les nostres classes de playgroup [grups de jocs i associació per a infantons de 3-5 anys] rau en el fet que el grup inicial d’alumnes és sempre molt reduït. Això ens permet de posar en marxa correctament el nostre model d’immersió lingüística i crear un ambient totalment anglès.

El cos ensenyant:

Els nostres professors són sempre nadius amb una gran experiència amb infantons d’aquesta tendra edat. Els seleccionem molt acuradament i valorem no tan sols llur experiència, sinó també llur entusiasme, paciència i energia.

 

PREUS CONTACT GALERIA FOTOS BredaLlinars del Vallès TRIA ESCOLA
HORARI
ATENCIÓ
FAQ
COM
MATRICULAR-S'HI
CALENDARI
CONTACTEU-NOS PER REBRE'N MÉS INFORMACIÓ
Breda

Carrer Sant Pere, 29
17400 Breda
Centraleta: 609 94 31 04
e-mail: info@hello.cat

Veure'n més
Llinars del Vallès

Carrer Collsabadell, 74
08450 Llinars del Vallès
938 41 04 75 / 609 94 31 04
e-mail: info@hello.cat

Veure'n més
HELLO Escola d’ Idiomes - Facebook HELLO Escola d’ Idiomes - Instagram
HELLO Escola d’ Idiomes - Facebook
Copyright © 2020 HELLO Escola d' Idiomes    |   

Avís legal    |    Política de privacitat    |    Condicions generals
Avís legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del web, www.hello.cat

DADES DE L’EMPRESA
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació exposem les dades identificatives de l’empresa.
Nom comercial: HELLO Escola d'Idiomes
Denominació/Nom jurídic: Martell Luigi, S.L.
NIF/CIF: B64907264
Domicili Social: Carrer Collsabadell, 74 Baixos // 08450 Llinars del Vallès
Telèfon: 609943104
Adreça electrònica: info@hello.cat
Martell Luigi, S.L. és inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40620, Full 41, Full 369621

CONDICIONS GENERALS
L’accés i ús del web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en el qual l’usuari accedeix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del web.
L’usuari accepta que l’accés al present web i els continguts inclosos en el present web té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.
Els usuaris accedeixen al web de manera lliure i gratuïta, encara que MARTELL LUIGI, S.L. es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.

MARTELL LUIGI, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del web, com també els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el web.

MARTELL LUIGI, S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al present web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

MARTELL LUIGI, S.L. es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà pas considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de nom de l’empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, com també l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

AVÍS DE COPYRIGHT

MARTELL LUIGI, S.L. té la titularitat d’aquest web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, de manera que l’accés o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap de les maneres, com a atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.
Els usuaris del web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. És absolutament prohibit, l’ús del web o de cap dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.
No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del web sense el previ consentiment per escrit de MARTELL LUIGI, S.L.
Queda prohibida la reproducció dels continguts del web, tret que sigui permès legalment i se'n citi la procedència o, si no, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en els quals es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d’ús.

MARTELL LUIGI, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del web i podrà exercir i fer ús de totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
Els continguts incorporats en aquest web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que MARTELL LUIGI, S.L. no assumeix pas cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud d’aquesta informació ni garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest web, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el web.

MARTELL LUIGI, S.L. no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del web
1. Responsabilitat pel funcionament del web.

MARTELL LUIGI, S.L. mirarà de reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l’usuari per aquests conceptes.
S’adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, de manera que no es pot pas garantir que el servei no acabi interromput o afectat per aquests problemes.

MARTELL LUIGI, S.L. no assumeix pas cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari com a conseqüència de la consulta d’aquesta pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reenviament.

MARTELL LUIGI, S.L. no serà pas responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament del servei que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l’ús d’enllaços

MARTELL LUIGI, S.L. no assumeix pas cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc web i continguts situats fora d'aquest lloc web, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc web.
En cas que MARTELL LUIGI, S.L. constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, l’empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.
La presència d’altres enllaços al web té una finalitat merament informativa, no pas constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destinació, i en cap cas no impliquen el suport a les persones o entitats autores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.
D’aquesta manera MARTELL LUIGI, S.L. no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels webs als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que hi pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els webs als quals es dirigeixin els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MARTELL LUIGI, S.L. informa a continuació de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.
La visita del lloc web www.hello.cat no implica pas que l’usuari hagi de fornir cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es forneixi dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament a través dels formularis publicats al web i dels missatges electrònics que els usuaris puguin remetre a MARTELL LUIGI, S.L. que seran incloses en un fitxer automatitzat.
Els fitxers titularitat de MARTELL LUIGI, S.L. figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per a comprovar llur situació.
MARTELL LUIGI, S.L. conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

2. Seguretat de la informació.

MARTELL LUIGI, S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades pel usuari o visitant.
No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són pas inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin haver-hi entre el personal de MARTELL LUIGI, S.L. i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació és restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres webs.
Aquest web pot contenir enllaços amb altres webs. S’informa que MARTELL LUIGI, S.L. no disposa pas de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres webs.

5. Drets dels usuaris.
L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la manera prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent.
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercits per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de la seu de MARTELL LUIGI, S.L. més amunt.
MARTELL LUIGI, S.L. informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades d'acord amb allò que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER FORMULARIS

En cas que MARTELL LUIGI, S.L. disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el qui, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.
La informació facilitada per l’usuari a MARTELL LUIGI, S.L. serà utilitzada exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas.
Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual cosa l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

MARTELL LUIGI, S.L. serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal fornides pels usuaris del seu web en els formularis. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, MARTELL LUIGI, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no pas autoritzat.
Les dades personals recollides no seran pas cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.
L’usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de MARTELL LUIGI, S.L. més amunt.
Per aclarir cap aspecte relacionat amb la política de privacitat de MARTELL LUIGI, S.L. en relació als usuaris que visiten el nostre web, no dubti pas a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: info@hello.cat

OK

Política de privacitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquest web i el domini hello.cat pertanyen a Martell Luigi, SL, amb domicili a carrer de Collsabadell, 74, de Llinars del Vallès (08450). El CIF de Martell Luigi, SL és B64907264.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La totalitat del contingut d’aquest web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, com també l’estructura del web, el disseny, les combinacions de colors o la manera de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual de titularitat de Martell Luigi, SL o  de terceres persones amb qui Martell Luigi, SL ha convingut llur ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris del web. Martell Luigi, SL difon tota aquesta informació mitjançant el seu web amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis i activitats. Martell Luigi, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre llur procedència i referències d’identificació. No és pas lícita llur transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Martell Luigi, SL.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Com a usuari d’aquest web hi accediu per compte i iniciativa propis. Martell Luigi, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar llurs continguts. Les referències que es presenten a hello.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen pas al titular del web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Martell Luigi, SL no podrà pas ésser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquest web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
Martell Luigi, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres webs als quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquest web. La funció dels enllaços introduïts al web és aquella d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat al web d'origen i no suposa pas cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar els webs de destinació. Martell Luigi, SL no és pas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són pas controlats ni verificats per Martell Luigi, SL.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Martell Luigi, SL informa que les dades personals recollides des d’aquest web no seran pas enregistrades dins cap fitxer ni seran objecte de cap mena detractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a  Martell Luigi, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Martell Luigi, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas no seran pas cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB HELLO.CAT
És autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquest web posat que sigui visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.

OK

Condicions generals

Matrícula oberta tot l'any

Els drets de matrícula han de ser abonats per reservar la plaça.
Reserva de la plaça
Els alumnes del curs 2018-19 tenen fins al 27 de juny de 2019 per a abonar 32€ en concepte de “reserva de plaça” per formalitzar llur inscripció al curs 2019-2020. En cas contrari, passaran a ser “nous alumnes” a efectes de pagament i pagaran una matrícula.
Matrícula:
Els nous alumnes han de pagar una matrícula.
Oferta matrícula: 38,00€ (Preu abans del 25 de juliol del 2019)
Preu matrícula: 48€

El pagament del curs es fa a través del banc, a partir de les dades de l’autorització omplerta, i es passa el dia 1 de cada mes. En el cas que el banc retorni un rebut, l’alumne assumirà el cost de la comissió de devolució aplicada per l’entitat bancària. Els alumnes podran canviar de grup posat que ho sol·licitin a secretaria i hi hagi plaça disponible en el nou horari. L’alumne que repeteixi curs per haver suspès, no haurà pas d’abonar l’import de la reserva de plaça i tindrà un 20% de descompte en les quotes. L’escola aplicarà descomptes en el cas de ser 2 o més membres d'una mateixa família*.

Les baixes s’hauran de comunicar a secretaria amb 15 dies d’anticipació. No s’acceptaran pas baixes telefòniques. Els alumnes s'han de comprometre a assistir i completar tot el curs del setembre al juny i al tercer trimestre en cap cas no es deixarà de cobrar el mes de juny. L’escola es reserva el dret de no començar o d'anul·lar un curs que no tingui un mínim de 5 alumnes.
Si durant el curs el nombre d’alumnes es redueix a més poc de 5, l’escola podrà proposar un canvi de grup o una reducció d’horari. L’escola es reserva el dret d'expulsar temporalment o permanent qualsevol alumne que cometi greus faltes d’indisciplina. Cada professor pot establir normes pròpies de comportament a la classe, les quals seran de compliment obligat per part dels alumnes.
La matrícula per al proper curs no és pas automàtica. Si has estat alumne del curs 2018-19 tens fins al 27 de juny de 2019 per a abonar 32€ en concepte de “reserva de plaça” per formalitzar la teua inscripció al curs 2019-2020. En cas contrari, passaràs a ser un “nou alumne” a efectes de pagament i pagaràs una matrícula.
L’escola obre la inscripció per al curs escolar següent a la primeria de juny.
L’escola obre la inscripció per als intensius d’estiu a la primeria de maig.
Per als cursos intensius d'estiu no cal pas pagar matrícula.
Per reservar-hi plaça, caldrà fer una paga i senyal que es deduirà de l'import total del curs.
En cas de cancel·lació per part de l'alumne, la susdita paga i senyal no es tornarà pas.

Matricular-se a HELLO Escola d'Idiomes, implica l'acceptació d’aquestes condicions.

SISTEMA DE PAGAMENT DELS CURSOS:
Llinars:
Els qui fraccioneu el pagament del preu total del curs en 3 pagaments veureu carregat el rebut al vostre compte bancari:
1r rebut: entre el dia 10 i el dia 30 de setembre;
2n rebut: entre el dia 1 i el dia 10 de gener;
3r rebut: entre el dia 1 i el dia 10 d’abril
Els qui fraccioneu el pagament del preu total del curs de 10 mesos de durada en 9 pagaments veureu carregat el rebut al vostre compte bancari: el primer dia de cada mes del setembre al maig.
Breda:
Els qui fraccioneu el pagament del preu total del curs en 3 pagaments veureu carregat el rebut al vostre compte bancari:
1r rebut: entre el dia 10 i el dia 30 de setembre;
2n rebut: entre el dia 1 i el dia 10 de gener;
3r rebut: entre el dia 1 i el dia 10 d’abril
Els qui fraccioneu el pagament del preu total del curs de 10 mesos en 9 pagaments en metàl lic recordeu que podeu fer els pagaments a l'escola de l'1 al 10 de cada mes de setembre a maig.

OK

OK